Regulamin promocji "DWIEPARY"

 1. Organizatorem promocji “DWIEPARY” (“Promocja”) jest AKARDO S.A. z siedzibą w Wadowicach, przy ul. Dr J. Putka 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000825472 (“Organizator”).
 2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym AKARDO pod adresem www.akardo.pl, zwanym dalej sklepem (“Sklep”).
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora - z wyjątkiem Wyprzedaży.
 4. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Promocja obowiązuje w dniach 01-07.08.2022 r.
 6. Promocja dotyczy oferowanego w Sklepie obuwia, torebek i dodatków.
 7. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 8. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 9. Uczestnik, który w okresie obowiązywania Promocji dokona jednorazowo (objętego jedną fakturą) zakupu minimum dwóch dowolnych Produktów, jest uprawniony do otrzymania rabatu w wysokości 40% ceny brutto jednego najtańszego Produktu w ramach całego zamówienia, objętego jedną fakturą po wpisaniu kodu rabatowego: “DWIEPARY” w koszyku.
 10. W przypadku zakupu większej ilości Produktów w ramach jednej transakcji (np. 4, 6 ,8 Produktów itd.) Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania tylko jednego rabatu w wysokości 40% ceny brutto jednego najtańszego Produktu w ramach całego zamówienia (objętego jedną fakturą).
 11. Rabat w wysokości 40% ceny brutto jednego najtańszego Produktu w ramach całego zamówienia zostanie proporcjonalnie podzielony pomiędzy wszystkie produkty wchodzące w skład całego zamówienia (objętego jedną fakturą) na fakturze VAT.

  Przykład:

  Model Cena regularna brutto Cena obowiązująca w ramach promocji
  Brązowe ażurowe baleriny 279,90 zł 223,92 zł
  Białe trampki 359,90 zł 287,92 zł

 12. Nieuszkodzone i nie noszące śladów używania Produkty w ramach Promocji podlegają zwrotowi w ciągu 30 dni kalendarzowych bez podania przyczyny, co nie wyłącza i nie ogranicza praw z tytułu rękojmi.
 13. Uczestnik Promocji jest uprawniony do zwrotu wybranych produktów wchodzących w skład całego zamówienia. Środki za zamówienie zostaną zwrócone zgodnie z kwotami na fakturze VAT za zakup poszczególnych produktów. 
 14. Reklamacje zakupionych podczas Promocji produktów odbywają się zgodnie z ogólnymi zasadami reklamacji, zawartymi na stronie “Zwroty i reklamacje”: https://akardo.pl/content/1-zwroty-i-reklamacje
 15. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 r.

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnego działania strony (cookies wymagane) oraz tworzenia usług i ofert dostosowanych do Twoich potrzeb (cookies opcjonalne). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w pamięci urządzeń zgodnie z ustawieniami przeglądarki.