Kwestionariusz dodania do Rejestru Akcjonariuszy

W celu dodania akcjonariusza do Rejestru prosimy o wypełnienie oraz podpisanie kwestionariusza, który można pobrać poniżej. Formularz musi zostać dostarczony do spółki w formie papierowej albo podpisany profilem zaufanym. Dostęp do Rejestru będą mieli Akcjonariusze, którzy zaznaczą odpowiednie pole na TAK w IV części formularza.

Podpisanie profilem zaufanym ePUAP

Ministerstwo Finansów udostępniło specjalną stronę, na której możliwe jest podpisywanie dokumentów profilem zaufanym (ePUAP)

Link:  https://www.gov.pl/web/uslugi/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

  1. Wypełnij kwestionariusz i zapisz go jako plik .DOCX albo jako plik PDF.
  2. W zależnosći od formatu pliku wybierz odpowednią opcję na stronie.
  3. Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument.
  4. Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto.
  5. Dodaj z dysku lokalnego dokument (plik) — kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszk.
  6. Kliknij Podpisz. System wygeneruje plik xml, w którym zawarty będzie twój podpis.
  7. Wyślij podpisany plik na akcjonariat@akardo.pl

Podpisanie i odesłanie wersji papierowej

Jeśli nie masz możliwości podpisania kwestionariusza w formie elektronicznej możesz wysłać go do nas w wersji papierowej.

 

  1. Wypełnij kwestionariusz, wydrukuj go oraz podpisz.
  2. Wyślij podpisany kwestionariusz na adres:

    AKARDO S.A.  – Administracja

    ul. Putka 9

    34-100 Wadowice