Polityka Prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa  danych osobowych jest AKARDO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Pl. Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz, e-mail: sklep@akardo.pl

 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 
 • Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych:
 • mailowo: Sebastian Rybicki, iod@netkompsecurity.pl
 • Państwa dane osobowe zbierane w celu realizacji zamówienia przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są w celu zarządzania sklepem na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej oraz w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności czyli obowiązku wykazania przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych na podstawie Art. 6 ust.1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Dane będziemy wykorzystywać zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. 
 • W przypadku wyrażenia zgód marketingowych Państwa dane osobowe są przetwarzane również w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji o oferowanych produktach i usługach, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych.
 • Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać podmiotom trzecim – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych.
 • Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.
 • Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych.
 • Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 •  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zarejestrowania w sklepie i realizacją zamówienia.

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnego działania strony (cookies wymagane) oraz tworzenia usług i ofert dostosowanych do Twoich potrzeb (cookies opcjonalne). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w pamięci urządzeń zgodnie z ustawieniami przeglądarki.